Alle vore medlemmer er omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, som dækker akupunktørens erstatningsansvar ved person- og/eller tingskade under udøvelse af erhvervet.

Som akupunktør kan man blive Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvis man er medlem af en forening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig.

Samtidig skal man opfylde en række krav til grunduddannelse, fortløbende efteruddannelse, regler for god klinisk praksis m.v.

Alle Praktiserende Akupunktørers medlemmer opfylder disse krav og kan benytte den beskyttede titel "Registreret Alternativ Behandler” (RAB).

  • Fortsat er medlem af en brancheforening godkendt af Sundhedsstyrelsen.
  • Fortsat opfylder uddannelseskravene i relation til sin alternative behandleruddannelse.
  • Fortsat opfylder kravene om løbende efteruddannelse indenfor sin alternative behandleruddannelse.
  • Og således fortsat fuldgyldige alternative behandlere.
Sygeforsikringen ”danmark” og forsikringsselskabernes sundhedsordninger giver oftest tilskud til behandling udført af  RAB-registrerede.